Hyresförhandlingar klara i Borås

Nu är förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fyra av Borås allmännyttor klara. De berörda bolagen är Viskaforshem, Fribo, Toarpshus och Sandhultsbostäder. Det sammantagna förhandlingsresultatet kan avrundas till en halvering av bolagens ursprungliga krav.

Inflationen är givetvis en gemensam faktor för bolagen, men även behov av underhåll, enligt hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

– Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen, men vi har kunnat uppnå uppgörelser en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparterna bra förutsättningar för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Vi är relativt nöjda med uppgörelsen.

Bolag Resultat (hyreshöjning) Datum för hyresjustering Övrigt
AB Sandhultsbostäder 1,4 procent 1 april 2018 Nästa hyresjustering tidigast 1 april 2019
Fribo AB 14.50 kronor per kvadratmeter/år 1 april 2018
Viskaforshem AB 1,2 procent i snitt. Differentierad beroende på fastighet mellan 1,1-1,3 procent 1 april 2018
Toarpshus AB 1,4 procent 1 april 2018 Nästa hyresjustering tidigast 1 april 2019

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41