Hyresgästföreningen överens med Eskilstuna Kommunfastigheter om hyror för nya lägenheter i centrum

Sedan slutet av 2017 har Hyresgästföreningen och Eskilstuna Kommunfastigheter fört förhandlingar om nyproduktionshyror gällande två nybyggnationer i centrala Eskilstuna. En av byggnaderna är den gamla Tunaforsskolan som nu har byggts om till 19 hyreslägenheter. Den andra fastigheten är Nallen, med 97 lägenheter. De ligger i det nybyggda området Munktellstaden. En överenskommelse är nu nådd där båda fastigheterna får en hyresnivå som understiger 1800 kr per kvadratmeter. För en tvåa på 56 kvadratmeter i någon av fastigheterna blir det en hyra på cirka 8200 kr i månaden.

  • Den överenskomna hyresnivån med Eskilstuna kommunfastigheter visar att det är möjligt att bygga lägenheter av högsta kvalité i Eskilstuna centrum till prispressade hyresnivåer. Den gamla Tunaforsskolan byggs nu om till hyresrätter och kommer att bidra till ett större utbud och mångfald av hyresrätter i Eskilstuna, och det tror vi i Hyresgästföreningen kommer att gynna utbudet på den lokala bostadsmarknaden, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.
  • När fler och fler fastighetsbolag vill tjäna pengar på den rådande bostadskrisen så är det välkommet att Eskilstuna Kommunfastigheter tar sitt ansvar som allmännyttigt bolag och visar att en annan väg är möjlig. Vi i Hyresgästföreningen har länge påpekat problemen med alldeles för höga hyresnivåer i nybyggnationer och där har vi vunnit gehör i frågan, säger Tommy Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

Kontaktpersoner; Fredrik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen, 010-4591504

Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen i Eskilstuna, 073-7676637