Mer inflytande för hyresgäster i Norrtälje

Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder har skrivit på ett avtal om boinflytande.
- Det här är ett förnyat och förbättrat samarbete med Roslagsbostäder som vi är jätteglada för. Det här avtalet ger goda möjligheter till dialog mellan hyresgäster och hyresvärd, säger Stefan Åhman, ordförande i Hyresgästföreningen i Norrtälje.

-I och med att vi har ett boinflytandeavtal kommer vi ha regelbundna möten mellan hyresgäster och hyresvärd. Det ger hyresgästerna möjlighet att lyfta sina frågor och synpunkter direkt i det forumet, och hyresvärden får en bra bild av sina bostadsområden.
- Vi ser fram emot det här fortsatta samarbetet med Roslagsbostäder. Det ger möjlighet till inflytande på riktigt, säger Stefan Åhman.

- Vi är mycket glada för den samverkan och dialog vi haft med representanter för hyresgästföreningen under hösten i syfte att få till ett avtal för ett förnyat och förbättrat boinflytande. Nu ser vi fram emot att tillsammans med våra hyresgäster kunna utveckla våra bostadsområden och genomföra gemensamma projekt som engagerar många, säger Ann Söderström, vd för Roslagsbostäder.


--------
Grunden i Hyresgästföreningens boinflytandearbete är att det sker mellan tre parter; hyresgästerna som är experter på sitt bostadsområde, bostadsbolaget som äger fastigheterna och ansvarar för förvaltningen och Hyresgästföreningen som i rollen som hyresgästernas företrädare underlättar en dialog på lika villkor mellan hyresgästerna och bolaget. Undersökningar visar att hyresgäster som upplever att de har inflytande över både sin lägenhet och de gemensamma utrymmena är mer nöjda med sitt boende i helhet (källa: dinvärd.se).

Kontakt: Stefan Åhman, ordförande Norrtälje Hyresgästförening, 076-1060129