Hyresgästföreningen håller Bostadspolitisk kongress i Borås

Hyresgästföreningen håller Bostadspolitisk kongress i Borås

De senaste åren har byggandet av nya bostäder legat på nivåer som vi inte sett sedan miljonprogrammen. Nu börjar byggandet avta och vissa pratar om en mättad marknad. Trots detta finns behoven kvar. Den dyra nyproduktionen möter inte behovet av bostäder med rimliga hyror.

Vi ser nu en verklighet där över 200 000 ungdomar och unga vuxna idag saknar bostad. Hemlösheten växer, i synnerhet bland ensamstående kvinnor med barn.

Hur går detta ihop? Och vilka konsekvenser får det för samhället och de människor som står utan bostad?

Hyresgästföreningen håller den 8 mars en Bostadskongress på Sagateatern i Borås, där moderator Carin Hjulström med hjälp av inbjudna experter kommer att navigera oss igenom problem och så frön till lösningar.

För ytterligare information kontakta

Anna Tokcan 0706-90 12 55, anna.tokcan@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningens regionala pressjour 072 – 211 65 41

Journalister i tjänst får lunch (kontakta oss eller registrera er på plats 09.00-10.00)