Nya hyror hos AB Bostäder

Kommunägda AB Bostäder i Borås och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror. Hyran höjs i snitt med 72 kronor i månaden, och påslaget är differentierat efter lägenhetstyp. Överenskommelsen innebär mer än en halvering av företagets ursprungliga yrkande. De nya hyrorna gäller i 13 månader från och med den 1 januari 2018.

– Årets uppgörelse innebär att AB Bostäders ursprungliga krav har halverats. Uppgörelsen ger samtidigt AB Bostäder bra förutsättningar för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Parterna har haft en konstruktiv förhandlingsomgång och i år lyckades vi enas lokalt, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Höjningen per lägenhetstyp är följande:

Ettrummare 50 kronor per månad.
Tvårummare 70 kronor per månad.
Trerummare 90 kronor per månad.
Fyrarummare 105 kronor per månad.
Fem-sjurummare 110 kronor per månad.

Lägenheter med individuell mätning och debitering får ett avdrag med tio kronor i månaden oavsett lägenhetsstorlek och med fem kronor i månaden om införandet av individuell mätning och debitering sker under året. För kallhyror sker ett avdrag med tio kronor i månaden oavsett lägenhetstyp.

För ytterligare upplysningar kontakta:Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41