Hyror för STUBO förhandlade

Nu är förhandlingarna mellan Ulricehamns allmännytta STUBO och Hyresgästföreningen klara. Resultatet blev ett hyrespåslag på 1,5 procent och börjar gälla den 1 mars. Höjningen motsvarar 1,25 procent på årsbasis. Detta kan ställas i kontrast till bolagets ursprungliga yrkande på 2,5 procent.

Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson är relativt nöjd med förhandlingen.

- Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen men vi har klarat att nå en uppgörelse en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparten bra förutsättningar att kunna utföra mer underhåll något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del.

Årets uppgörelse som parterna till sist enades om innebär för hyresgästen hos STUBO att boendekostnaden blir i snitt 63 kr per mån dyrare år 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41