Hyrorna klara för 2018 i Mullsjö

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,33 procent i snitt från den 1 april 2018.

Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Hyresgästföreningen har under förhandling med Fastighetsägarna GFR kunnat sänka yrkandet på 2,5 procent i hyreshöjning till ca 1,33 procent i snitt. Låga räntor och få vakanser stärker bolagens ekonomi. Höjningen beror på att kostnader för fjärrvärme, vatten och renhållning ökar avsevärt under 2018 i Mullsjö kommun.

– Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har under förhandlingarna fört dialog kring hållbara hyreshöjningar på sikt och det känns bra att vi kunnat träffa en överenskommelse som nästan är hälften av det ursprungliga yrkandet, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se