Inbjudan till bostadspolitiskt samtal mellan Kalmars politiker

Tisdagen den 27 mars anordnar vi på Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland ett bostadspolitiskt samtal mellan politiker från Kalmars kommunfullmäktige. Vi vill här bjuda in media att delta.

Hyresgästföreningen har mer än 530 000 medlemshushåll, varav över 4 500 i Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm. Föreningen hoppas att politikernas deltagande i det bostadspolitiska samtalet ska ge hyresgästerna vägledning om hur de ska rösta i valet 2018. Det bostadspolitiska samtalet hålls i samband med årsmötet för Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland.

Alla partier från Kalmars kommunfullmäktige har bjudits in. Samtalet hålls på Brofästet hotell och konferens i Kalmar, tisdagen den 27 mars, klockan 18.45 – 20.00.

Några av frågorna som kommer att diskuteras under samtalet är:

  • Vad gör ditt parti för att minska bostadsbristen i Kalmar?
  • Hur ska Kalmar kommun använda de 23,2 miljoner kronor som man fick 2017 från staten i byggbonus?
  • Många renoveringar leder till kraftiga hyreshöjningar och många nyproducerade lägenheter får höga hyror, vad tycker ni om det?
  • Vilken är den viktigaste och mest brådskande åtgärden inom bostadsmarknaden, lokalt och nationellt?
  • Vad anser ditt parti om att inrätta en allmän bostadsförmedling för Kalmar kommun?
  • Hur ser ditt parti på nybyggande av bostäder genom förtätning i Kalmar?
  • Hur tycker ditt parti att hyresgästerna ska få inflytande över sina hem och bostadsområden?

Samtalet hålls i samband med föreningens årsmöte och alla Hyresgästföreningens medlemmar har bjudits in.

Välkommen!


För mer information, kontakta:
Ulf Danielsson, ordförande Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Telefon: 070 349 84 70
E-post: ulf.danielsson@hyresgastforeningen.se