Sandhultsbostäder kräver 2,6 procent i hyrespåslag

Ett av Borås allmännyttiga bostadsbolag Sandhultsbostäder kräver ett hyrespåslag med 2,6 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Enligt Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson har bolaget en stabil ekonomi, men finansiering av nyproduktion och underhåll av det befintliga beståndet sätter ekonomin på prov. Utöver detta hänvisar bolaget till ökade driftskostnader. Men detta bör vägas mot andra, mer gynnsamma faktorer.

- Att klara av det framtida underhållet utan alltför stora hyreshöjningar är ett av företagets stora utmaningar. Ränteläget är och förväntas hålla sig på en fortsatt låg nivå. Mycket talar för att det är frågan ännu ett år med låga hyreshöjningar för Sveriges hyresgäster. Hyresgäster hos Sandhultsbostäder utgör inget undantag. Vi arbetar för en rimlig hyreshöjning och tar vårt ansvar, säger Ann-Christin Josefsson.

En hyreshöjning med 2,6 procent innebär ett hyrespåslag på 145 kronor månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter med genomsnittlig hyra. Förhandlingen omfattar 157 lägenheter. Datum för förhandling är satt till 1 mars och de nya hyrorna ska börja gälla från och med den 1 april.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41