Hyrorna hos Mannersons Fastigheter är klara

Hyresgästföreningen och hyresvärden Mannersons Fastigheter har kommit överens om att hyrorna för lägenheter i Linköping som förhandlas mellan parterna får höjas med 0,62 procent från den 1 april. För en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kr/månad innebär det en höjning med 37 kr i månaden.

Hyran för de lägenheter som omfattas har i och med överenskommelsen höjts lika mycket i procent, räknat från 2016, som övriga lägenheter i Linköping där förhandlingarna för 2018 är avslutade.

— Vi ser positivt på att vi har nått en överenskommelse i linje med den generella hyresutvecklingen på orten, säger Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vår utgångspunkt i förhandlingarna har varit att hyrorna ska följa bruksvärdet, vilket enkelt uttryckt innebär att lika lägenheter ska ha lika hyra.

Vi vet också att varje krona räknas för många hyresgäster. Vi är därför angelägna om att hålla nere nivån på hyreshöjningar, utan att service och underhåll till hyresgästerna försämras. 

För mer information kontakta:

Benny Andersson, Förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-91 56 45
e-post: benny.andersson@hyresgastforeningen.se