Höjd hyra för Österlenhems hyresgäster den 1 april

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Österlenhem är klar. Resultatet blev en hyresjustering på 1,2 procent från den 1 april 2018.

Österlenhem yrkade från början på 2,7 procent i hyreshöjning men i förhandlingarna lyckades Hyresgästföreningen få ner kravet.

– Resultatet följer den allmänna kostnadsutvecklingen på orten och ligger i nivå med uppgörelserna med de privata värdarna i Tomelilla om man slår ut resultatet över hela året. Vi vill att Österlenhem ska fortsätta med sina satsningar på yttre underhåll av fastigheterna, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet med en hyra på 5000 kronor kommer att kosta 60 kronor mer i månaden efter månadsskiftet mars/april.

För mer information, kontakta:
Petter Ek, förhandlare, 010-459 23 12
Lisa Eliasson, förhandlare, 010-459 23 49