Hyrorna klara med Västerviks Bostads AB

Från 1 mars höjs hyrorna hos Västervik Bostad AB med 1,3 procent. Bolaget hade yrkat på en höjning med 2,7 procent.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär att en lägenhet som tidigare kostade 5 000 kronor i månaden nu får en hyra på 5 065 kronor.

Bakgrunden till höjningen är ökade kostnader. Fjärrvärmen har gått upp med 1,5 procent och vattentaxan med fyra procent. Stora ökningar av de fasta kostnaderna för el och ökade personalkostnader samt ökade kostnader för reparationer och fastighetsskötsel är huvudorsakerna.

P-platser, garage och carportar får en höjd hyra med fem kronor i månaden. Lokaler med förhandlingsordning höjs 1,3 procent.

För mer information kontakta:

Joel Jonsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 56
E-post: joel.jonsson@hyresgastforeningen.se