Hyresgästföreningen säger nej till KBAB:s krav på hyreshöjning för 2018

-De kräver 1,5 procent, men det är bara en följd av Karlstads kommuns krav på att företaget ska generera övervinster . Vi befarar att en del av vinsten sedan går till kommunen i form av värdeöverföring. Så har skett tidigare år. Om man räknar på en snittlägenheten hos KBAB får varje hyreshushåll betala nästan 10.000 kr kronor mer i hyra om året på grund av kommunens krav på övervinst.

-Jag vill gärna att politikerna förklarar det här för hyresgästerna. Varför ska hyresgästerna betala nästan två månadshyror i övervinster till KBAB? Och kommer politikerna att kräva att en del av övervinsten sedan går till kommunen för att de ska använda den till ändamål som borde betalas med skattepengar? Det vill vi gärna ha svar på, säger Mats Gustafsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Karlstad.

-Det är inte fel att kommunala bostadsföretag går med vinst, fortsätter Mats Gustafsson. Men det ska finnas en rimlighet i detta och pengarna ska stanna i bolaget. Med tanke på den bostadssituation som är i Karlstad – se till att investera i att bygga nytt eller öka takten när det ska renoveras. Det gynnar både bolaget, kommunen, nuvarande och kommande hyresgäster.

För mer upplysningar kontakta Mats Gustafsson, ordförande, tfn 070-5711096 eller Anna Nykvist, förhandlingsledare, tfn 010-4591588