Allmännyttan i Nynäshamn höjer hyran med 0,75 procent

Hyresgästföreningen fortsätter att teckna nya hyresöverenskommelser. Senaste avtalet skrevs tillsammans med AB Nynäshamnsbostäder, där hyreshöjningen från den 1 april 2018 blir 0,75 procent.

– Det är två nöjda parter, den nya hyran ska fungera för både hyresgästerna och fastighetsbolaget, det har båda parterna varit angelägna om. Den rimliga nivån på 0,75 procent speglar också de väldigt goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Stefan Björk, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förhandlingarna har flutit på bra, ett bra samarbetsklimat med konstruktiva samtal. Höjningen beror på höjda taxor i form av vatten, avlopp och fjärrvärmekostnader.

För mer information, kontakta:

Stefan Björk
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-29 33 884