Svenljunga Bostäder vill förhandla om höjda hyror

Allmännyttiga Svenljunga Bostäder vill höja sina hyror med 3,49 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökande kostnader på grund av prisförändringar och höjda kommunala taxor samt ökade personalkostnader.

– Svenljunga Bostäder yrkande är ett av de högsta i riket. I år ligger yrkandena från bostadsbolagen på i genomsnitt 2,8 procent medan färdigförhandlade hyreshöjningar ligger i snitt på drygt 0,8 procent. Att företaget yrkar det de gör förvånar eftersom ekonomin de senaste åren blivit allt bättre och mer underhåll har kunnat utföras, menar Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Ann-Christin menar att företaget samtidigt har stora underhållsbehov som måste beaktas, även om förutsättningarna för låga höjningar ser goda ut.

– Svenljunga Bostäder har fortsatt ett stort underhållsbehov. Men det låga ränteläget har gynnat och kommer fortsatt att gynna företaget. Några större höjningar väntar inte på några års sikt. Detta talar för att goda förutsättningar finns för ännu ett år med låga hyresförändringar. Hyresgästföreningen arbetar för rimliga hyresnivåer och ett bra boende. Vi är beredda att ta vårt ansvar och ser fram emot en konstruktiv förhandlingsomgång, avslutar hon.

Ett hyrespåslag på 3,48 procent skulle innebära att en lägenhet på 60 kvadratmeter med en snitthyra i beståndet får en höjning motsvarande 160 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 16 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41