Bollebygds Hyresbostäder vill ha höjda hyror

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder vill höja sina hyror med 1,6 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökande kostnader på grund av prisförändringar och höjda kommunala taxor, särskilt för vatten.

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder har en relativt god ekonomi. Företaget har som många andra bostadsföretag en utmaning i att möta ett växande underhållsbehov utan större hyreshöjningar, menar Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson. Ett annat problem är ständigt höjda taxor för kommunala nyttigheter, särskilt kommunens höjning av VA-taxan.

– Lönsamheten är dock god i branschen och några större räntehöjningar väntar inte ännu på ett par års sikt. Detta talar för att goda förutsättningar finns för ännu ett år med låga hyresförändringar. Hyresgästföreningen arbetar för rimliga hyresnivåer och ett bra boende. Vi tar vårt ansvar och förutsätter att motparten har samma inställning. Vi ser framemot en konstruktiv förhandlingsomgång, säger Ann-Christin Josefsson.

Ett hyrespåslag på 1,6 procent skulle innebära att en lägenhet på 60 kvadratmeter med en snitthyra i beståndet får en höjning motsvarande drygt 88 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 15 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41