Hyresförhandlingarna strandade i Kil

- Hyresgästföreningen anser att Kilsbostäders yrkande ligger för högt, säger Anna Nykvist, förhandlare på Hyresgästföreningen.Kilsbostäder är ett välmående bolag med god ekonomi och deras yrkande låg alldeles för långt ifrån vad Hyresgästföreningen kunde acceptera. Kilsbostäder valde därför att stranda förhandlingen.

- Hyresgästföreningen har också efterfrågat förhandlingsunderlag som Kilsbostäder inte svarat upp mot. Detta trots att det finns en rekommendation mellan de centrala parterna om vad som bör ingå i ett relevant underlag. De har helt enkelt inte varit tillräckligt transparenta och tydliga i sin redovisning för att vi ska kunna göra en korrekt granskning av deras behov av hyresjustering.

För mer information kontakta Anna Nykvist, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt,

tfn 010-459 15 88.