Hyresförhandlingarna med Stockholms allmännytta strandas av bolagen

Efter månader av förhandlingar om 2018 års hyra med Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder och Stadsholmen) strandar nu bolagen förhandlingarna. Stockholms allmännyttor är några av landets största och mest välmående hyresvärdar. Deras uppdrag är att agera för det allmännas bästa, vilket Stockholms politiker bland annat formulerat som att de ska hålla sig till måttliga hyreshöjningar. Nu agerar bolagen tvärtom.

– Vi förstår inte deras agerande. De är mycket solida, de har i uppdrag att hålla tillbaka hyreshöjningarna. Ändå tar de strid för att trycka upp hyresnivåerna, säger Yngve Sundblad, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.

Många hyror är redan klara. Över en halv miljon lägenheter i Sverige har fått sin hyra klar för 2018, snittet för dessa hyreshöjningar ligger på 0,9 procent.

 – Vi har massor av klara förhandlingar i Stockholm redan, de flesta ligger under en procent. Stockholms stads allmännyttor kräver 2,2 procent. Varför? Avslutar Yngve Sundblad.

För mer information, kontakta ordförandena i förhandlingsdelegationerna för Hyresgästföreningen region Stockholm:

Svenska Bostäder – Yngve Sundblad, 070-555 52 93

Familjebostäder – PA Waern, 073-507 50 00

Stockholmshem – Claes Sjöberg, 070-567 03 10

Stadsholmen – Henry Nilsson, 076-100 83 87