Hyror färdigförhandlade i Munkedal

Nu har Hyresgästföreningen och Munkbo enats om årets hyresjusteringar. Bolaget hänvisade till framtida underhållsbehov i synnerhet och en ansträngd ekonomi i allmänhet. Efter tre sittningar så enades parterna om en diversifierad hyreshöjning som innebär ett hyrespåslag med 2 procent för beståndet i Brudås och 1,2 procent för det övriga beståndet. Skillnaden i sig motiveras av bolaget med att hyrorna i Brudås baseras på ett för lågt bruksvärde.

– Förhandlingsklimatet har inte varit det bästa, att exempelvis hänvisa till framtida underhåll blir märkligt då en bruksvärdering utgår ifrån en befintlig och inte en presumtiv standard. Dock lyckades vi träffa en överenskommelse efter tre sittningar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

De nya hyrorna för Brudås börjar gälla från och med första 1 mars, vilket innebär en hyreshöjning med 1,5 procent på årsbasis. För övriga beståndet träder hyrespåslaget i kraft retroaktivt från och med årsskiftet. Utslaget på hela beståndet innebär förhandlingsresultatet en genomsnittlig hyra på 4847 kr för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
010 – 459 14 18

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41