Om Krylbostäder och vattenavstängningen

Vi har nåtts av uppgifter att Krylbostäder meddelat att de ska betala sin skuld till Avesta Vatten och avlopp. Den aviserade vattenavstängningen på 4 fastigheter i Krylbo blir i så fall inte av. Hyresgästföreningen måste därför avvakta med ansökan om särskild förvaltning. Vi fortsätter att bevaka ärendet timme för timme med bibehållen beredskap för det fall att avstängning blir aktuellt igen.

  • Det är en mycket ovanligt situation att hyresgäster riskerar att bli utan vatten. Det här vållar det stor oro för berörda hyresgäster. Vi förutsätter att Krylbostäder och Avesta Vatten ser till att lösa situationen så att risken för att hyresgästerna drabbas undanröjs, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För mer upplysningar kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen, tfn 0104591570