Hyresgästföreningen och Universal Music i gemensam kampanj för att belysa bostadsfrågan

Bostadssituationen för unga vuxna blir alltmer problematisk. Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2017 visar att 213 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende och att 40 procent av dem som lyckats skaffa egen bostad lever under utsatta ekonomiska förhållanden. Samtidigt saknar en majoritet av Sveriges kommuner en plan för att lösa bostadsbristen för unga.

-Det är inte rimligt att en hel generation unga lämnas utanför. Därför lanserar nu Hyresgästföreningen och Universal Music kampanjen In My Backyard där vi, tillsammans med tio stora svenska artister, kommer visa exempel på platser runt om i Sverige där det går att bygga hyresrätter till rimlig kostnad, säger Johan Majer, chef för Universal Music & Brands.

-Målet är att få fler unga att gå och rösta och göra ett välgrundat val i september. Med In My Backyard hoppas vi kunna bistå med information och verktyg som kan leda till ökad kunskap och ett större engagemang bland unga vuxna om bostadsfrågor. Vi tror att musikens kraft kan bidra till det, säger Johan Majer.

-Det är inte de ungas fel att det inte finns tillräckligt med hyresrätter de har råd att efterfråga, det är politikens och samhällets ansvar. Det är dags att föra tillbaka det ansvaret till politikerna, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

-Vi har byggt bort bostadsbristen förut och kan göra det igen. Och vi säger ja till att det byggs fler små hyresrätter unga har råd med. Det är det In My Backyard handlar om, säger Marie Linder.

Att Hyresgästföreningen, en av Sveriges största folkrörelser, och Universal Music, ett av världens största musikbolag, går samman i ett gemensamt projekt kanske förvånar en del. Men beröringspunkterna är många.

-Bostadskrisen påverkar inte bara unga vuxnas välmående utan också kulturlivet och hela samhällets utveckling. Inte minst påverkas det framtida musikskapandet. Därför känns det naturligt för oss att lansera detta tillsammans med Hyresgästföreningen. Att dessutom kunna göra det tillsammans med tio stora svenska artister och visa bostadspotentialen på olika platser runt om i Sverige känns enormt kul, säger Johan Majer.

Du hittar mer om kampanjen på www.inmybackyard.se.

Utvalda orter In My Backyard

Stockholm

Malmö

Göteborg

Borås

Linköping

Kiruna

Västerås

Örebro

Helsingborg

För mer information kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Johan Majer chef Universal Music & Brands 070-587 57 05