2,4 miljoner kronor tillbaka till våra medlemmar

Hyresgästföreningen region Norrland hjälper bland annat sina medlemmar i juridiska frågor. En summering för 2017 visar på mycket goda resultat, där medlemmarna sparat in nära 2,4 miljoner kronor.

Hyresgästföreningens medlemmar i Norrland har under året fått hjälp av juridikenheten i olika boendetvister. Sammanlagt har vi sparat in cirka 2 380 000 kronor, fördelat på cirka 250 ärenden. Jämfört med 2016 har beloppet ökat med 35 procent.

– Det är glädjande att vi kunnat vara till nytta och hjälpa våra medlemmar i så stor utsträckning under året som gått. Med vår kompetens i ryggen ökar möjligheten att få rätt i en boendetvist, säger Niclas Sundell, chef juridikenheten Hyresgästföreningen region Norrland.

Fördelad över de fyra norrlandslänen såg medlemmarnas besparing ut enligt nedan.

Jämtland Härjedalen: cirka 500 000 kronor
Västernorrland: cirka 700 000 kronor
Västerbotten: cirka 600 000 kronor
Norrbotten: cirka 450 000 kronor

Till detta kommer cirka 130 000 kronor som inte är hänförliga till något specifikt län.

För mer information:
Niclas Sundell, enhetschef Juridik, 010-459 18 17