Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder har enats om nya hyror för 2018

Hyran för Roslagsbostäders lägenheter kommer att höjas med 0,8 procent från den 1 februari i år. Då det inte utgår någon hyreshöjning för januari månad blir höjningen i praktiken 0,73 procent sett över hela året. För en hyresgäst som har en hyra på 6 000 kr per månad innebär överenskommelsen en höjning med 44 kr per månad.

Inför förhandlingarna hade Roslagsbostäder yrkat på att hyrorna skulle höjas med 2,2 procent från den 1 januari 2018.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen har under hösten träffat Roslagsbostäder ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi, behov av framtida underhåll och renoveringar samt kostnadsutvecklingen för bolaget.

Den uppgörelsen som nu har tecknats är enligt Hyresgästföreningen en rimlig kompromiss mellan å ena sidan Roslagsbostäders behov av framtida kostnadstäckning och å andra sidan hyresgästernas önskemål om en rimlig hyresutveckling.

Kontakt:

Magnus Näll, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, mobil 0767980730
KG Lindquist, ordförande förhandlingsdelegationen Norrtälje, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

mobil 0763985432