Så blir ÖBO:s nya hyror

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om nya hyror för 2018.

Hyran för ÖBO:s ca 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,36 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,25 procent sett över hela året.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

- Under kommande år ser vi att ÖBO kommer ha ett fortsatt stort renoverings- och underhållsbehov. Detta belastar givetvis bolagets ekonomi och behov av hyresuttag men det gäller att hyresutvecklingen är rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns som en rimlig kompromiss. Vi är dock kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behovet av nyproduktion, underhåll och renoveringar ser ut som det gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Kontakt:

Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49