Höganäshems nya hyror är klara

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Höganäshem. Från och med den 1 februari 2018 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,0 procent.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen, säger Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Höganäshem äger och förvaltar omkring 1 300 lägenheter i Höganäs kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen företräder i hyresförhandlingen.

– Det finns idag krafter som vill införa marknadshyror i Sverige. Det skulle då vara upp till hyresvärden att ensam bestämma hyran, vilket skulle innebära kraftigt höjda hyror för landets hyresgäster. Att vi fortsätter att nå överenskommelser med bostadsbolagen visar att den svenska förhandlingsmodellen fungerar, säger Emma Bryanton.

För er information, kontakta:
Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 11
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06