Hyror klara för KumlaBostäder för 2018

Hyresgästföreningen och KumlaBostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2018.

Överenskommelsen innebär att hyran höjs med en procent från och med den 1 januari samt att avgiften för individuell vattenförbrukning är oförändrad mot föregående år

  • En procent är en rimlig kompromiss med de ekonomiska förutsättningar som gäller i år, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Visst hade vi gärna plockat bort några tiondelar till men det finns ökningar bland driftskostnaderna som motiverar en höjning.

I och med årets hyreshöjning är det fjärde året i rad som hyreshöjningen uppgått till en procent eller lägre. Hyreshöjningarna mellan 2015 och 2017 har varit mellan 0,5 % och 0,9 %.

  • Det är naturligtvis positivt att vi kan hålla hyreshöjningarna på dessa nivåer så att även hyresgästerna får ta del av det förmånliga ränteläget som råder, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Samtidigt ger de höjningar som ändå har varit KumlaBostäder möjligheter att bibehålla och fortsätta utveckla kvaliteten i boendet.

För mer information kontakta Jonas Gabrielsson, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt,

010-459 15 42

Faktaruta:
En hyreshöjning på 1 % motsvarar en hyreshöjning på 50 kr i månaden vid en hyra på 5 000 kr.