Finansieringsutredningen missar möjligheten till verklig förändring

Idag lade den statliga utredningen Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder fram sitt slutbetänkande.

-Finansieringen är den mest avgörande komponenten i bostadsbyggandet. I 25 år har vi haft en finansieringsmodell som främst vilar på hushållens och företagens egna medel, med privata banker som kreditgivare. Resultatet av det är nedslående. Det har byggts alldeles för lite över tidoch den privata skuldsättningen har skenat. Därför var utredningens arbete viktigt. Tyvärr har den helt missat målet, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Utredningen föreslår en rad förändringar, däribland en reformering av de statliga kreditgarantierna och statliga topplån till nyproduktion av hyresrätter. Men räntan på topplånen och kreditgarantierna ska sättas marknadsmässigt.

-Här väljer utredningen att kasta bort ett gyllene tillfälle att få till ett stabilt byggande över tid. När konjunkturen vänder kommer byggandet att stanna av och då är det helt avgörande att staten kan bistå med billiga lån för att upprätthålla byggtakten. Om räntan istället sätts på marknadens villkor så kommer inte mycket att hända. Det blir ett slag i luften, säger Martin Hofverberg.

Utredningen kommer att skickas ut på remiss nästa år.

För mer information kontakta:

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen 070-547 87 46