Treklöverns nya hyror är klara

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Treklövern Bostads AB i Klippan. Från och med den 1 januari 2018 höjs hyrorna med 54 kronor i månaden per lägenhet.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen, säger Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Treklövern Bostads AB äger och förvaltar omkring 1 000 lägenheter i Klippans kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen företräder i hyresförhandlingen.

– Att vi nu nått en överenskommelse visar att den svenska förhandlingsmodellen fungerar, säger Emma Bryanton.

För er information, kontakta:
Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 11
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06