Hyresgästföreningen ifrågasätter miljonrullning

Hyresgästföreningen begär förhandling med AB Alingsåshem efter att dess styrelse och ägare fattat beslut om att

- förtidsinlösa krediter till en kostnad av minst 70 miljoner kronor, samt

- skapa en situation där fallskärm för tidigare vd utlöses trots att det sedan tidigare funnits en samförståndslösning innebärande att inget vederlag ska utgå om uppdraget upphör i september 2018.

Som kompensation för merkostnaden som beslutet om förtidsinlösen innebär tillskjuter kommunen ett villkorat aktieägartillskott på motsvarande belopp. Ett villkorat aktieägartillskott betraktas i normala fall som ett lån.

– Vi har inte sett någon lönsamhetskalkyl som gör att dessa beslut kan ses som rationella. Vi kallar därför till förhandling för att säkerställa att dessa beslut inte drabbar dagens eller morgondagens hyresgäster, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jesper Lissmark.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Lissmark, förhandlare
076 – 798 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41