Hyrorna klara med Bostadsbolaget i Mjölby

Från årsskiftet höjs varmhyrorna hos Bostadsbolaget i Mjölby med 14.00 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 12.00 kronor. Det är en väsentligt lägre höjning än vad bolaget ville ha.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär en hyreshöjning på 76 kronor i månaden för en lägenhet med varmhyra på 65 kvadratmeter – bolaget ville ha en höjning med 174 kronor.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och fjärrvärme finns också med som orsaker. Bostadsbolaget har en stor andel bostäder som är från mitten av 1970-talet och äldre, vilka nu kräver stora underhållsinsatser.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Bostadsbolagets behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Kristina Selvin, hyresgäst och ledamot i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

De nya lägenheterna på Rosenkammaren får ingen hyreshöjning. Detsamma gäller de sju nytillskapade lägenheterna på Nornan.

För mer information kontakta:

Kristina Selvin, ledamot i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
Telefon: 070-243 46 86

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 62

E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se