Hyrorna för Byggnadsfirman Lund AB i Arboga är klara

Byggnadsfirman Lund AB i Arboga  och Hyresgästföreningen i Region Aros-Gävle har nu slutit  en överenskommelse om hyrorna gällande för 2018.

Byggnadsfirman Lund hade, för hela sitt bestånd, yrkat på 1,7 procents höjning. Den slutgiltiga överenskommelse landade på i genomsnitt 0,95% med differentiering.

Månadsavgiften för varmgarage höjs med 5 kronor per månad och garage. För kallgarage och p-platser med eller utan el blev avgiften oförändrad för 2018.

Kontaktperson:

Niclas Dimander, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, telefon 0722186438