Fastighetsägarnas bild av årets hyresförhandling saknar stöd i verkligheten

Fastighetsägarna MittNord, nedan Fastighetsägarna, hävdar i ett pressmeddelande att Hyresgästföreningen har veto i de årliga hyresförhandlingarna vilket skulle innebära att hyrorna sänks. Det är beklämmande att Fastighetsägarna genom sitt uttalande både nervärderar det egna arbetet och tycks ha bristande insikter kring lagstiftningen gällande hyresförhandling och hyressättning.

Fastighetsägarna påpekar, helt riktigt, att Riksbankens prognostiserar en inflation under 2018 på runt två procent. Problemet med jämförelsen att en förväntad prisökning på en liter mjölk eller en vinterjacka säger ganska lite om hur kostnaderna kommer att utveckla sig för förvaltningen av hyresbostäder.

Historiskt sett har de årliga hyresförhandlingarna skett med utgångspunkt i hur kostnadsutvecklingen för fastighetsägare har sett ut. Trots att det under flera år har skett dramatiska räntesänkningar har Fastighetsägarna ändå fått hyreshöjningar.

När nu Fastighetsägarna insett att de eventuella kostnadsökningarna inte på långa vägar motsvarar deras fordringar på hyreshöjningar har man bytt argumentationsteknik. När det inte längre håller att hävda att allt blivit så mycket dyrare hävdar man istället att medelsvenskens konsumtionsutrymme har ökat och att det är naturligt att Fastighetsägarna ska få en rejäl bit av den kakan. Detta alldeles oavsett om det blivit mera kostsamt eller inte att förvalta hyresbostäder.

Hyresgästföreningen tar, och har alltid tagit, ett långsiktigt ansvar för att det ska finnas goda bostäder för landets hyresgäster till rimliga hyror. Vi har även full förståelse för att hyran ibland kan behöva höjas om kostnaderna för fastighetsägarna att tillhandahålla goda bostäder ökar. Däremot menar vi att det faktum att vissa grupper har fått mer kvar i plånboken inte är något argument för hyreshöjningar, särskilt eftersom ökningen av disponibel inkomst bara gynnat vissa grupper.

En minst sagt förvånande uppfattning som Fastighetsägarna torgför är att det skulle saknas en instans som tar över förhandlingarna om parterna inte kan enas. Hyresgästföreningen delar uppfattningen att en sådan instans är ett utmärkt instrument att tillgripa om förhandlingarna skulle stranda. Till vår, och förmodligen även Fastighetsägarnas, glädje kan vi dock meddela att en sådan instans redan finns och heter Hyresnämnden. Att Hyresnämndens existens har gått Fastighetsägarna förbi är en smula förbryllande eftersom just Fastighetsägarna valde att hänskjuta 2016-års förhandling till just Hyresnämnden(…)

Eftersom möjligheten finns att hos Hyresnämnden pröva tvister så kan Fastighetsägarnas argumentation om att Hyresgästföreningen skulle ha något veto i förhandlingarna inte betecknas som något annat än fria fantasier.

Lika verklighetsfrånvänt är det att Fastighetsägarna hävdar att Hyresgästföreningen skulle ha sinkat förhandlingarna och därmed tvingat Fastighetsägarna att gå med på en förment oskäligt låg överenskommelse.

Hyresgästföreningen menar att årets hyresförhandlingar har präglats av såväl ett gott samarbetsklimat som ett respektfullt och professionellt bemötande samt inte minst ett skyndsamt agerande av båda parter. I ljuset av detta är det tragiskt att Fastighetsägarna inför sina medlemsföretag inte kan stå för den uppgörelse som är gjord utan känner sig tvingade att utmåla Hyresgästföreningen som banditer istället för de konstruktiva motparter vi faktiskt är.

Mårten Gulin
Förhandlingschef, Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Isabelle Melin
Förhandlare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Magnus Näll
Förhandlare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle