Hyresgästföreningen: Stefan Attefall ska utreda hyressättningssystemet

Uppdraget är att lägga fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Detta är en unik och historisk satsning från Hyresgästföreningen som görs för att skapa långsiktiga spelregler och lösningar på bostadsbristen.

-Vi vill utveckla modellen med förhandlade hyror därför tar vi nu initiativet till att se över hyressättningen och hyresrätten. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har fått i uppgift att leda en oberoende kommission för att fokusera på detta. Till sin hjälp har Stefan Attefall representanter från både politik, forskning och bransch, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Vi vill med detta initiativ lägga grunden för en socialt hållbar bostadspolitik. Behoven finns och vi vill gemensamt med andra aktörer söka svaren på hur samhället ser till att alla får rätt till ett tryggt och bra hem, säger Marie Linder.

-Hyreskommissionens uppdrag ska bedrivas utifrån tre centrala perspektiv: Hyresgästens, hyresvärdens och samhällets. Andra initiativ och tidigare försök att se över den svenska bostadsmodellen har varit av mer allmän karaktär. Aldrig förr har dessa tre perspektiv fått styra uppdraget, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

- Det är av central betydelse att alla intressenters behov balanseras och tillgodoses. Vi är övertygade om att det kommer kunna ske i Hyreskommissionen vars ledamöter har bred kompetens inom forskning, juridik, kommunal och privat fastighetsförvaltning, samt såväl kommunal som nationell politik, säger Erik Elmgren.

Hyran är av stor ekonomisk och social betydelse för landets närmare tre miljoner hyresgäster. Varje år betalar Sveriges hyresgäster 115 miljarder kronor i hyra, vilket visar på hyressättningens relevans för stabilitet och tillväxt i samhället.

Hyreskommissionen första uppdrag är därför att analysera hur modellen med förhandlade hyror fungerar i praktiken. Utifrån analysen ska kommissionen lägga fram förslag på hur modellen med förhandlade hyror kan utvecklas. Förslagen kan omfatta såväl de årliga hyresförhandlingarna, tvistlösning, de lokala hyressättningsmodellerna och hyressättning i samband med exempelvis nyproduktion och ombyggnad samt prissättning av till- eller frånval.

Hyreskommissionens arbete kring detta kommer komplettera det arbete som Hyresgästföreningen redan gör för att effektivisera hyresförhandlingarna. Sedan 2016 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i enlighet med ett regeringsuppdrag för att få till snabbare förhandlingar, få fram fler lokala hyressättningsmodeller och ta fram en digitalisering av förhandlingarna och tvistlösningsmekanismer.

-Hyreskommissionens andra uppdrag består i att formulera konkreta idéer om hur man kan utveckla hyresrätten som boendeform. Hyresrätten fyller en oerhört viktig funktion på den svenska bostadsmarknaden. Den bidrar till balans på bostadsmarknaden och påverkas inte av svängningar på marknaden i lika hög grad som ägda bostäder. Det är en flexibel boendeform med låga transaktionskostnader. Den är nödvändig för såväl tillväxt som för att skapa en dynamisk arbetsmarknad och är öppen för alla, säger Erik Elmgren

Hyresrätten har inga depositioner, den håller hög kvalitet och det gör det smidigt att byta bostad. Samtidigt är hyresrätten missgynnad med nuvarande skatte- och subventionsregler. I dag är det cirka 3 000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt.

Behovet av hyresrätter är stort och inte begränsat till en åldersgrupp. Sju av tio svenska pensionärer svarar att de inte har möjlighet att hyra ett liknande boende som de äger i dag. Bland unga vuxna i åldrarna 20–27 år finns det 213 000 personer som tvingas att ofrivilligt bo kvar hemma. Sveriges förenade studentkårer har med sin kartläggning visat att nya studenter riskerar att stå utan bostad i över ett halvår i 13 svenska städer.

Hyreskommissionen är en av två stora satsningar på oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som Hyresgästföreningen gör för att bidra till såväl en mer konstruktiv debatt som politikutveckling. Det tidigare statsrådet Anders Sundström fick i höstas uppdraget att leda Delegationen 2030 som arbetar för att återföra ansvaret för bostadsbristen till politiken och finna politiska lösningar på bostadsbristen. Målet är att få en kunskapsbaserad bostadspolitik och att lyfta bostadsfrågan i det politiska samtalet.

Med närmare 540 000 medlemshushåll är Hyresgästföreningen inte bara en av Sveriges största folkrörelser, utan även en stor konsumentorganisation. Vårt uppdrag är att företräda både dagens och morgondagens hyresgäster.

Här hittar du debattartikeln i Dagens Nyheter där Marie Linder och Erik Elmgren presenterar kommissionen.

För mer information, kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Stefan Attefall ordförande Hyreskommissionen 072-513 66 25

FAKTA

Hyreskommissionen har ett tidsbestämt uppdrag och ska redovisa sitt arbete den 30 juni 2018.

Ordförande:

Stefan Attefall, bostadsminister (KD) 2010-14

Ledamöter:

Nina Lundström, riksdagsledamot (L)

Martin Grander, doktorand Malmö Högskola

Adam Cocozza, VD Botrygg

Sven Renström, VD Olov Lindgren

Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen