Hyrorna klara för Karlskogahem 2018!

Efter ett flertal förhandlingstillfällen har Hyresgästföreningen kommit fram till en hyresuppgörelse med Karlskogahem. Hyrorna höjs i genomsnitt med 1,35 procent (fördelat i intervallet 0,7 – 3,0 procent) fr.o.m. 1 januari 2018. Förråd samt lokaler med förhandlingsklausul höjs med genomsnittet.

Allmänna kostnadsökningar i kombination med höjda taxor för el, fjärrvärme, vatten och renhållning ligger bakom hyreshöjningen.

Årets förhandling, och även förra årets, visar tydligt hur stora höjningar av de kommunala taxorna slår mot bostadsbolagets ekonomi och därmed även hyresgästernas hyror, säger Marianne Svensson, ordförande i stora förhandlingsdelegation. Nu behöver politikerna vara med och bromsa den här trenden med höjda kommunala taxor, fortsätter Marianne.

Marianne Svensson, ordförande i stora förhandlingsdelegationen 010-4591524

Erik Anfält, förhandlingsledare 010-4591510