Flera hyresförhandlingar klara i Stockholm

Den senaste veckan har ett flertal hyresöverenskommelser för 2018 träffats i Stockholms län, både med allmännyttiga och privata fastighetsägare.

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen tillsammans med Armada Fastigheter AB i Österåker träffat en överenskommelse som innebär en hyreshöjning med 0,99 procent från den 1 januari 2018. Hos Upplands-Brohus blir det en genomsnittlig hyreshöjning med 0,9 procent från 1 januari 2018.

Förhandlingarna med de båda allmännyttiga bostadsbolagen har präglats av ett mycket gott förhandlingsklimat. Hyreshöjningarna motiveras genom ökade taxor och andra fastighetsrelaterade kostnadsökningar i bolagen.

Ett flertal överenskommelser har också träffats med stora privata fastighetsägare i Stockholms stad. Bland annat med Primula AB, Riksbyggen och Tino Goetze Fastigheter. Dessa överenskommelser innebär en hyreshöjning med 1 procent från den 1 januari 2018.

– Det är mycket positivt att vi fortsätter komma överens om hur hyrorna ska se ut under 2018. Detta visar att Hyresgästföreningen fortsätter att ta ansvar för hyresrätten, samtidigt som vi också tar ansvar för samhällsekonomin, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. 

Totalt finns nu träffade hyresöverenskommelser om drygt 57 750 lägenheter för 2018 i Stockholms län. Av dessa är tio allmännyttiga bostadsbolag med 47 244 lägenheter, medan de privata fastighetsägarna utgör drygt 10 500 lägenheter. Totalt sett är det fler träffade överenskommelser nu än vid samma tidpunkt förra året.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375