Hyrorna klara med Hultsfreds Bostäder

Från årsskiftet höjs varmhyrorna hos Hultsfreds Bostäder med 11,25 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10,25. Det är en väsentligt lägre höjning än vad bolaget ville ha.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär en hyreshöjning på 61 kronor i månaden för en lägenhet med varmhyra på 65 kvadratmeter – bolaget ville ha en höjning med 103 kronor.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Hultsfreds Bostäder har en väldigt stor andel bostäder som är från mitten av 1970-talet och äldre, vilka nu kräver stora underhållsinsatser.

– Det är nu upp till Hultsfreds Bostäder att visa att de verkligen använder de pengar de anser sig behöva till underhåll. Annars tappar de sin trovärdighet inför kommande förhandlingar, konstaterar Britt Nilsson, hyresgäst och ordförande i förhandlingsdelegationen.

Hyresgästföreningen är vidare kritisk till kommunen av två skäl:

– Sedan en tid tvingas bostadsbolaget köpa dyra IT- och ekonomitjänster från kommunen, säger Britt Nilsson.

Dessutom avser kommunen att tvinga bolaget att sälja äldreboendena Lundagården och Klockaregården, vilket är en uppenbart dålig affär för Hultsfreds Bostäder.

– Kommunen får inte enligt lag tvinga ett allmännyttigt bolag att göra dåliga affärer. Så det här känns inte bra, säger Britt Nilsson

Allt för många tomma lägenheter är fortfarande ett problem för Hultsfreds Bostäder.

De nyligen byggda trygghetsbostäderna samt de nya lägenheterna vid sjön Hulingen får en hyreshöjning på 5,71 kronor per kvadratmeter och år.


För mer information kontakta:

Britt Nilsson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
Telefon: 0495-109 90, 076-834 56 51

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se