AF Bostäder höjer hyran den 1 januari 2018

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och AF Bostäder är klar. Resultatet blev en hyreshöjning på 1,5 procent från den 1 januari 2018.

– Vi är nöjda med att ha förhandlat fram en rimlig hyresjustering. Det ger också AF Bostäder möjlighet att fortsätta satsa på underhåll och upprustning av sina fastigheter och även bygga nytt, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet med en hyra på 5000 kronor kommer att kosta 75 kronor mer i månaden efter årsskiftet 2017/2018.

För mer information, kontakta:
Petter Ek, förhandlare, 010-459 23 12
Mikael Grönvall, förhandlare, 010-459 23 20