Osbybostäders nya hyror är klara

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Osbybostäder. Uppgörelsen innebär en höjning med 0,9 procent per lägenhet och månad från och med den 1 januari 2018. En likadan höjning blir det också från den 1 januari 2019.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Eftersom uppgörelsen är tvåårig har vi skapat förutsägbarhet och trygghet både för hyresgästerna och för företaget, säger Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Osbybostäder äger och förvaltar omkring 673 lägenheter i Osby kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

– Nivån avspeglar de goda ekonomiska förutsättningarna som råder och resultatet vi nu nått tillsammans visar att det svenska förhandlingssystemet med bruksvärdeshyror fungerar, säger Anna Karlberg.

För mer information kontakta:
Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 21
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06