Simrishamnsbostäder höjer hyran den 1 januari 2018

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Simrishamnsbostäder är klar. Resultatet blev en hyreshöjning på 0,9 procent från den 1 januari 2018.

När förhandlingarna startade ville Simrishamnsbostäder höja hyran med 2,74 procent.

– Vi är nöjda med att vi fått ner hyresvärdens krav med två tredjedelar. Det är en rimlig hyreshöjning. Det ger också Simrishamnsbostäder möjlighet att fortsätta satsa på skötsel och underhåll av sina fastigheter och även bygga nytt, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet med en hyra på 5000 kronor kommer att kosta 45 kronor mer i månaden efter årsskiftet 2017/2018.

För mer information, kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlare, 010-459 23 30
Sven Chau, förhandlare, 010-459 23 28