Bostadshälsa - tema för Bostadskongressen i Örebro 5 december

Den 5 december 2017 genomför Hyresgästföreningen Region Mitt en bostadskongress på temat ”Bostadshälsa”. Hur påverkas liv och hälsa hos människor av boendet och boendevillkoren? Vad behöver göras för att boendet ska bli mer hälsosamt, socialt och psykiskt/fysiskt?

Tid: Tisdag 5 december, kl. 09.30 – 15.45. Drop-infika från kl 08.30.

Var: Club 700, Conventum, Drottninggatan 42 i Örebro.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar, panelsamtal och kulturinslag. Bland föreläsarna finns dr Riyad Al-Baldawi, docent i psykiatri, Viktoria Busqvist, White Arkitekter, Tove Samzelius, Rädda barnen och Nina Rung, Huskurage. Inbjudan och program bifogas. OBS! Ny moderator är Karin Hagman, Stockholm.

På kongressen deltar också Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen och Helena Frisk, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt. Flen Världsorkester och Pennybridge Poetry står för kulturinslagen.

Under dagen kommer en rapport från Hyresgästföreningen att presenteras. Rapporten kommer att visa  ekonomiska skillnader mellan de som hyr sitt boende och de som äger, för några orter i vår region. Rapporten kommer också att belysa situationen för olika familjetyper.

Media är varmt välkomna att delta under dagen. Det kommer att finnas tillfällen till intervjuer av såväl föreläsare som deltagare. Flera utställare kommer också att finnas där.

För mer upplysning kontakta Annakari Berglund, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66

Fakta om Bostadskongressen:

Kongressens inbjudna samt målgrupp är:

Organisationer, verksamheter, bostadsföretag, myndigheter, politiker och andra som på olika sätt arbetar med sociala/bostadssociala frågor i de kommuner som ingår i Region Mitt.

Bostadkongressens syfte:

•Att stärka Hyresgästföreningens ställning som relevant, ansvarstagande och nytänkande aktör inom bostadssektorn.

•Att lyfta fram avgörande frågor inom boendet till en framtidsinriktad och konstruktiv debatt, att bryta låsningar och hitta nya framkomstvägar.

•Att lyfta fram boendet som en avgörande välfärdsfråga, en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling.

•Att utgöra en självklar arena för aktörer inom bostadspolitik och på bostadsmarknaden.

Under hösten 2017 och våren 2018 genomförs kongresser på regional nivå över hela landet samt en stor nationell konferens i Stockholm under våren.