Rejält sänkta hyreskrav

Vi lyckades få ner hyreskravet rejält, och för många hyresgäster blir hyran oförändrad, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

Nu är Bostadsstiftelsen Platens hyror för 2018 klara.

Hyrorna höjs med i genomsnitt 0,66 procent, vilket motsvarar cirka 35 kronor per månad för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

-Bostadsstiftelsen ville höja hyran med 1 procent. Vi lyckades förhandla ner höjningen till en rimlig siffra för hyresgästerna, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

Undantag har gjorts för lägenheter som avviker från bruksvärdet i intilliggande område, och för de nyproducerade lägenheterna i Motala och i Borensberg. Där lämnas hyran oförändrad, utan någon hyreshöjning.

För fastigheter i Bråstorp som byggdes i början av 1990-talet kommer höjningen att bli i genomsnitt 1,36 procent. Nyproduktion och området Guldkullen kommer att lämnas oförändrade år 2018.

–Vi har haft en god dialog. Bostadsstiftelsen Platen har lyssnat på Hyresgästföreningen och på de argument som vi framfört, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

I dagarna påbörjas inflyttningen i de nya lägenheterna i Borensberg.

–Hyresgästerna som nu i dagarna flyttar in i Bostadsstiftelsen lägenheter i Borensberg fick en fin julklapp med oförändrad hyra för 2018, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:

Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.
Telefon: 010-459 21 40
Epost: carina.johansson@hyresgastforeningen.se