Hyresförhandlingarna med Kalmarhem för 2018 är klara

Hyresgästföreningen region Sydost och Kalmarhem har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018.

Överenskommelsen innebär en höjning från den 1 januari 2018 med 0,8 procent. Kalmarhems yrkande låg på 1,9 procent i genomsnitt.

Kalmarhem tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyrorna och hyreshöjningen på en skälig nivå.

Skälet till att Kalmarhem vill höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt för de underhållsinsatser som görs. Bolaget ansåg att de ökade kostnaderna skulle kräva en hyreshöjning på 1,9 procent i genomsnitt för att täckas.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt god och visar på låga räntor, låg inflation, låg taxeutveckling och milda vintrar.

- Hyresgästföreningen ville också poängtera det allmännyttiga syftet som Kalmarhem har gentemot samhället och att höga hyresökningar kan vara svårt för många hyresgäster att hantera, säger Mats Seglarvik, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.

En god dialog mellan Hyresgästföreningens tjänstemän och förtroendevalda samt representanter från bostadsbolaget ledde slutligen till en överenskommelse.


För mer information kontakta:

Mats Seglarvik, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon:010-459 21 54
E-post: mats.seglarvik@hyresgastforeningen.se