Tvåårsavtal klart för hyresgäster hos Nybro Bostads AB

Hyresgästföreningen region Sydost och Nybro Bostads AB har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019.

Nybro Bostads AB yrkande låg på 1,13 procent för år 2018 vilket motsvarar 9,69 kr per kvm och år.

Överenskommelse har träffats om en höjning från den 1 januari 2018 med 6,02 kr per kvm och år och från den 1 januari 2019 med 6,07 kr per kvm och år.

Nybro Bostads AB och Hyresgästföreningen har haft seriösa diskussioner och enats om ett gemensamt ansvar för att hålla hyreshöjningen för kommande två år på en rimlig nivå. Skälet till att Nybro Bostads AB vill höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt de underhållsinsatser som bolaget gör.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt mycket goda med fortsatt låga räntor och låga taxehöjningar. Sammantaget ger det ett litet utrymme för höjningar samtidigt som bolaget har en möjlighet att bibehålla en god ekonomi till sitt periodiska underhåll och kunna arbeta långsiktigt.

– Vi hade en god dialog och kom fram till ett bra resultat för hyresgästerna. För en tvåa på 63 kvm höjs månadshyran med cirka 32 kr för respektive år. Det känns bra att Nybro Bostads AB har agerat återhållsamt och ansvarsfullt, säger Sanna König, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:

Alexander Kvidén, gruppchef Hyresgästföreningen

Telefon:010-459 21 36

E-post: alexander.kviden@hyresgastforeningen.se