Vellingebostäder vill höja hyran

Vellingebostäder vill höja hyran för sina hyresgäster med 2,91 procent från den 1 januari 2018.

– Vellingebostäders krav är det högsta hittills bland våra allmännyttiga bostadsbolag i den här regionen. Vi kommer att begära in en tydlig motivering med ett detaljerat underlag till Vellingebostäders krav på höjning innan vi påbörjar förhandlingen. Vårt mål är en rimlig överenskommelse, säger Mikael Grönvall, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Förra året begärde Vellingebostäder att få höja hyran med 2,5 procent från den 1 januari 2017. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen pressades höjningen ner till 0,82 procent och senarelades till den 1 februari.

För mer information, kontakta:
Mikael Grönvall, förhandlare, 010-459 23 20
Sven Chau, förhandlare, 010-459 23 28