Ystadbostäder höjer hyran den 1 januari 2018

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Ystadbostäder är klar. Resultatet blev en tvåårsuppgörelse.

Den första höjningen är på 0,89 procent och träder i kraft den 1 januari 2018. Den andra höjningen är också på 0,89 procent och börjar gälla den 1 januari 2019.

– Ystadbostäder ville från början höja hyran med 2,8 procent för 2018. Vi fick ner yrkandet med drygt två tredjedelar och förhandlade fram en långsiktig överenskommelse för två år, där hyresgästen har möjlighet att planera sin ekonomi under en längre tid, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet med en hyra på 5000 kronor kommer att kosta 45 kronor mer i månaden efter årsskiftet 2017/2018.

För mer information, kontakta:
Dan Knutsson, förhandlare, 010-459 23 26
Henrik Orremo, förhandlare, 010-459 23 45