Högt hyreskrav från Kindahus

Hyresgästföreningen konstaterar att det finns ett mycket lågt utrymme för hyreshöjningar hos stiftelsen Kindahus. Ändå begär stiftelsen 2,02 procent i höjning från den 1 januari 2018.

– Det finns inget i stiftelsens ekonomi som talar för att det är rimligt, säger Evelin Davidsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Stiftelsen Kindahus har en god ekonomi. Resultatet har ökat kraftigt, nästintill fördubblats mellan 2015 och 2016. Soliditeten har ökat från 19,4 procent 2013 till 28,3 procent 2016.

– Det går jättebra för stiftelsen, säger Evelin Davidsson och räknar upp ett flertal ytterligare faktorer som visar på bolagets ekonomiska framgångar.

Under de senaste två åren har stiftelsen ökat underhållet kraftigt och därmed skaffat sig ett bättre bestånd.

Under de två senaste åren har Kindahus och Hyresgästföreningen inte kunnat komma överens i förhandlingarna och det har lett till strandningar.

– Nu måste vi se till att det blir balans mellan stiftelsens ekonomi och hyresgästernas förmåga att betala i Kinda.

Evelin Davidsson säger att förhandlingsklimatet mellan parterna är gott och hoppas på fortsatt bra samtal. Hon är rustad med argument mot en kraftig höjning och de förtroendevalda i förhandlingsdelegationen ska vara väl informerade inför förhandlingen.

För mer information kontakta:

Evelin Davidsson, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 24
E-post: evelin.davidsson@hyresgastforeningen.se