Pressinbjudan - manifestation mot utförsäljningen av allmännyttan i Rannebergen

Ilskan och oron är stor bland de boende över kommunens planer på att byta bort allmännyttans lägenheter för att i gengäld komma över byggbar mark som Victoria Park äger i Lövgärdet.

Från Rannebergen går fyra bussar med boende klockan 15.00 och själva manifestationen utanför Kronhuset i centrala Göteborg där fullmäktige sammanträder inleds klockan 16.00. I samband med manifestationen kommer även de namnunderskrifter som samlats in i Rannebergen att lämnas över.

Det formella beslutet om försäljningen väntas inte komma upp på dagordningen förrän vid nästa kommunfullmäktigesammanträde som hålls den 7 december men de boende vill utnyttja tillfället att redan nu försöka påverka politikerna att säga nej till affären.

Din redaktion är självklart varmt välkommen att bevaka morgondagens manifestation utanför Kronhuset.