Salabostäders hyror är klara

Hyresförhandlingarna mellan Salabostäder AB och Hyresgästföreningen för 2018 års hyror är avslutade. Överenskommelse träffad 16 november 2017.

Salabostäder AB och Hyresgästföreningen är överens om nya hyror för 2018.  Liksom för innevarande år har en gemensam utgångspunkt varit att eftersträva en mer rättvis hyressättning för likvärda bostäder. Den genomsnittliga hyresförändringen blir 0,7 procent för samtliga 2636 lägenheter. Mer likvärdig normhyra ligger till grund för överenskommelsen.

Bostäder i centralt belägna hus får en hyreshöjning på 95 kronor per månad. Det gäller lägenheterna i fastigheterna Täljstenen 5, Stadsträdgården 3, Kaplanen 1, Rotekarlen 1, Färgaren 9 och Konstmästaren 12.

För alla övriga lägenheter höjs hyran differentierat från 0 till 72 kronor per månad. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 januari 2018 och ett år framåt.

På december månads hyresavier, som skickas ut från Salabostäder, framgår den exakta hyran för respektive bostad.

Under hyresförhandlingarna har vi med tillfredsställelse noterat att vår motpart framfört någorlunda rimliga utgångsbud, vilket underlättar våra förhandlingar.

Idén till en mer rättvis hyra stöds av Hyresgästföreningen – för lika boendevärde/bruksvärde bör hyran vara lika. I annat fall kan man säga att vissa hyresgäster subventionerar boendet för dem som betalar mindre för likvärda lägenheter. Men vi vill att denna strävan mot rättvisa ska genomföras med största möjliga hänsyn till de boendes önskemål och situation. Rätt hyra, med syftet att mer systematiskt komma fram till ett riktigt bruksvärde för varje lägenhet, kommer därför att genomföras under ett antal år med detta som ledstjärna – att de allra flesta ska känna att det verkligen är en mer rättvis hyressättning som sker och att hyreshöjningar blir rimliga.

Hyresgästföreningen kommer att fortsätta intensifiera arbetet för en större rättvisa, inte bara mellan olika hyresgäster utan, framförallt mellan olika boendeformer. Hyresrätten kommer att bli en allt viktigare boendeform speciellt för ungdom och äldre. De ränteavdrag och andra förmåner som ägda bostäder i dag medför, och som inte kommer hyresgästerna till del, innebär en snedfördelning av möjligheter till den grundläggande mänskliga rättigheten till bostad. Vi hyresgäster subventionerar ägt boende genom denna snedfördelning. Internationellt har OECD också upprepade gånger påtalat detta faktum och rekommenderat Sverige att fasa ut ränteavdragen. Här finns de verkligt betydelsefulla snedsitsarna för boende i vårt land.

Det ska vi ändra på! Vi behöver alla hyresrättsinnehavares stöd och engagemang, i såväl Sala som i övriga landet, för att nå dit fram.

Kontaktpersoner:

Lena Jansson Nordin, Förhandlare Region Aros-Gävle  telefon: 0727145816

Vicktoria Bagi, tf pressansvarig Region Aros-Gävle telefon: 0702785101