Kartläggning av hyror i svenska kommuner och stadsdelar 2016 och 2017

För första gången presenterar Hyresgästföreningen 2016 och 2017 års hyror i kartformat. Hyresdatan är hämtad från Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning.

Hyreskartan hittar du här http://arcg.is/1Wn58n

-Resultaten i vår sammanställning visar hur hyrorna har ökat mellan 2016 och 2017. Det ger också en bra bild av vilka hyresnivåer som finns i Sveriges kommuner och i storstädernas stadsdelar, säger Love Börjeson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen.

Högst hyror finns i Stockholm med kranskommuner, följt av Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund.

I storstäderna, framförallt i Stockholm, skiljer sig hyrorna avsevärt åt mellan olika stadsdelar. Till exempel är månadshyran per kvadratmeter 130 kronor på Kungsholmen och 82 kronor i Skärholmen. För en lägenhet på 60 kvadratmeter är skillnaden 2880 kronor i månaden.

-I debatten påstås ofta felaktigt att det inte är någon skillnad i hyresnivåer mellan inner- och ytterområden i Stockholm - ibland påstås till och med att hyrorna i innerstaden är betydligt lägre än i övriga bostadsområden. Med hyreskartan visar vi svart på vitt det vi har hävdat hela tiden, att det inte stämmer, säger Love Börjeson.

Hyrorna är dessutom i allmänhet högre (relativt den nära omgivningen) i kommuner längs kusten (som Karlskrona och Tanum) och i kommuner med stora högskolor eller universitet (som Linköping och Umeå).

-Just nu pågår hyresförhandlingarna för 2018 och cirka femton procent av beståndet är färdigförhandlat. I det regeringsuppdrag som arbetades fram förra året åtog sig både Hyresgästföreningen och SABO att effektivisera förhandlingarna och fortsätta arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra förhandlingsresultaten lokalt och på riksnivå. Hyreskartan är ett av sätten att ta detta uppdrag vidare. I förlängningen möjliggör det för en förfinad hyressättning med hyror som bättre speglar hyresgästernas värdering på lokal nivå, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:

Love Börjeson Senioranalytiker Hyresgästföreningen 072-231 38 27

Erik Elmgren Förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15