Hyresgästföreningen och Hans kamp lyckades

Hyresgästföreningen Nybro-Emmaboda lyckades förmå Nybro kommun att bevilja att medlemsavgiften i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstödet.
–Alla ska ha samma rätt till att känna sig trygga i sitt boende, säger Hans Jonsson, ordförande, Hyresgästföreningen Nybro-Emmaboda.

–Vi i Hyresgästföreningen träffar ibland utsatta människor som blivit lurade av fastighetsägare. Den här gruppen invånare i vårt samhälle har ingen annan som kan ta strid för deras sak. Det kan vi i Hyresgästföreningen, säger Hans Jonsson.

Han berättar att man vid ett styrelsemöte diskuterade hur man skulle kunna påverka kommunen. Som förening kan man inte skicka in ett medborgarförslag.

–Vi beslutade därför att jag, som bor i Nybro, skulle skicka in medborgarförslaget om att låta medlemsavgiften till Hyresgästföreningen ingå i försörjningsstödet, i mitt namn till kommunen, berättar Hans Jonsson.

En annan av styrelsemedlemmarna skickade in ett likadant medborgarförslag till Emmaboda kommun.

I sitt medborgarförslag till kommunen skrev Hans Jonsson att de svagaste i samhället har det sämsta skyddet och de får ett bättre skydd om de är med i Hyresgästföreningen.

–Det borde vara lika naturligt att låta medlemsavgiften till Hyresgästföreningen ingå i beräkningen av försörjningsstöd som att fackföreningsavgiften gör det. Lön och boende är båda viktiga incitament för trygghet, säger han.

Tyvärr sa Emmaboda nej till att bevilja att medlemskapet i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstödet.

–En klok kommun beviljar. Annars är det kommunens egna tjänstemän som får ta hand om de problematiska ärenden som vi i Hyresgästföreningen är experter på, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

För mer information, kontakta:

Björn Johansson, ordförande, Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070-275 30 72

Hans Jonsson, ordförande, Hyresgästföreningen Nybro-Emmaboda
Telefon: 070-661 73 81

Bifogad bild är fri att använda.